Algemene voorwaarden - betalingsvoorwaarden

1. De koper hoort de goederen onmiddellijk na ontvangst na te kijken. Klachten zijn enkel geldig
indien ze per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst gebeuren. Klachten die niet
binnen de 8 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.
2. De facturen zijn betaalbaar te Balen en dienen te gebeuren uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Bij
niet betaling volgt een eerste kosteloze aanmaning.
3. Bij de tweede aanmaning na 30 dagen zal van rechtswege een intrest van 15% per jaar
aangerekend worden met een minimum van 100 euro. Eveneens zal een administratieve kost van 75
euro aangerekend worden.
4. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij binnen de 3
maanden na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. Hiervoor dienen zij nog
in oorspronkelijke staat te verkeren zonder enige beschadigingen.
5. Op de aankoop van juwelen of uurwerken geldt een wettelijke garantie van twee jaar. Deze vervalt
indien er beschadigingen vastgesteld worden. Ook slijtage aan horlogebanden, glasbreuk of lege
batterijen vallen niet onder de garantie.
6. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mol en Turnhout bevoegd.